ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานสถิติ

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานสถิติ ประกาศ..

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.