มอบของที่ระลึกในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ

 

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าพบบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
1. นายสุเทพ มงคลปทุมรัตน์ ผจก.ฝ่ายไปรษณีย์เขต 1 เพื่อมอบประกาศนียบัตรโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ในโอกาสที่ไปรษณีย์เขต 1 ให้ความอนุเคราะห์แนะนำเส้นทางในท้องที่อำเภอต่างๆ
2. นายวิรัช สอนดี ผจก.สำนักงานบริการลูกค้า กสท. พระนครศรีอยุธยา
3. นายวิชญพร ไชยรัตนะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. นางสุวรรณา ชนินท์วนิชย์ พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในโอกาสที่สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้

21765188 1961196237426978_7011065456477813140_n

21765233 1961196227426979_1887826152717621884_n

21768021 1961196174093651_6715258688206296429_n

22007785 1961196170760318_1406623076157461867_n

22050310 1961933950686540_1419392825449963215_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.