เข้ารับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

 

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 8.30 น.
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติเข้ารับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

22049785 1961395014073767_491738569888781480_n

22045635 1961395010740434_4672636112081812052_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.