ประชุมและให้องค์ความรู้ครั้งสุดท้ายของสถิติจังหวัด

 

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น.
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2560 และได้บรรยายให้องค์ความรู้การแปลงแผนแม่บทฯ เป็นครั้งสุดท้ายให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ก่อนที่ท่านสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 29 กันยายน 2560 นี้

22007600 1962130877333514_900787265927347826_n

22049814 1962130874000181_1146548380609380935_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.