ประกาศ เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.