ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดพิธี ถวายดอกไม้จันทน์

 

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น.
น.ส.วรรณา แก้วบัวดี หฝ.วิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เพื่อร่วมตรวจพื้นที่การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ภายในพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

22528303 1970299009850034_463525249144590312_n22549679 1970299059850029_2389872318040113636_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.