เข้าพิธีซักซ้อมขั้นตอนพิธีการ ถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง พระราชวังโบราณ

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น.
น.ส.วรรณา แก้วบัวดี หฝ.วิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าพิธีซักซ้อมขั้นตอนพิธีการถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง พระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

22540134 1970298843183384_2733576801152796963_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.