เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 15.52 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี หฝ.วิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

22788659 1971876019692333_3856185887765159014_n22552741 1971876036358998_926411385843285054_n22688556 1971876079692327_6109708911795825817_n22729058 1971876166358985_6649064227464995519_n22730372 1971877229692212_3527165069777742524_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.