เตรียมงาน

 

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 ณ ห้องรับรองชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายภารกิจให้สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมชมงาน และจัดทำแผนผัง แผ่นพับประชาสัมพันธ์พาสปอร์ตในงาน และป้ายภายในบริเวณงาน

23172734 1977159842497284_9027128327383753830_n23131860 1977159852497283_7117794522611242356_n23167516 1977160415830560_4773483337399121045_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.