ตรวจสอบการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน 2561

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานสนามของเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน 2561 ซึ่งขอบเขตการปฏิบัติงานนี้เป็นที่พักอาศัยที่เป็นหอพัก

23244228 1978575449022390_3811044675300671258_n23376353 1978575459022389_7979747535658172500_n

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.