งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานประวัติศาตร์พระนครศรีอยุธยา โดยในงานได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมการแสดงแสง เสียง ชุด ยอยศกษัตราอโยธยาศรีรามเทพนคร ลานวัฒนธรรม กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP กิจกรรมเวทีกลาง ตลาดย้อนยุค ถนนกินเส้น/ถนนกินกุ้ง ร้านกาชาด เป็นต้น

23722392 1983436301869638_7019464714797573522_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.