ลงพื้นที่สำรวจเตรียมจัดตั้งป้ายแผนผังงาน ป้ายจุดเช็คอิน งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2560

 

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อสำรวจพื้นที่ในการจัดตั้งป้ายแผนผังบริเวณงาน ป้ายประชาสัมพันธ์โซนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

23659430 1983573885189213_7967685957556429589_n23658828 1983574158522519_478744227687723390_n23659296 1983574035189198_8013773784893515390_n

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.