เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน จัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

 

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พระนครศรีอยุธยา โดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายภารกิจให้สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมชมงาน และจัดทำแผนผัง แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พาสปอร์ตในงาน และป้ายภายในบริเวณงาน

24312656 1989613671251901_1424465691660765667_n24301078 1989652961247972_5124329576060110207_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.