งานแถลงข่าวการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ได้ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 ณ บริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเมืองมรดกโลก หลังจากยูเนสโกขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไว้ในบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปีนี้จังหวัดได้เชิญชวนให้ผู้เข้าชมงานแต่งกายด้วยชุดไทย สำหรับกิจกรรมภายในงานจะได้ชมการแสดงแสงเสียงยิ่งใหญ่ตระการตา ตลาดย้อนยุค ถนนคนเดิน ถนนกินเส้น ลานวัฒนธรรม เทศกาลอาหารนานาชาติ งานกาชาด การประกวด the best to be number one การประกวดเยาวชนคนเก่ง การประกวดหนูน้อยกรุงเก่า การประกวด Miss Ayutthaya การประกวด Ayutthaya Talent การจัดแสดงภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติ “ศรีอโยธยา" และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายท่ามกลางบรรยากาศเมืองมรดกโลก

24774873 1989614754585126_6893940592430681188_n24774828 1989633371249931_5728318202427038362_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.