สักการะศาลหลักเมือง สักการะอยุธยามหาปราสาท บวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

 

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีสักการะศาลหลักเมือง สักการะอยุธยามหาปราสาท บวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการขออนุญาตและเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่คณะผู้จัดงานและชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นปฐมฤกษ์ก่อนการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2534

24852540 1990513931161875_6320100333083514420_n24775220 1990513954495206_610727121659914726_n24862362 1990513994495202_8107875241861746000_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.