จัดประชุมประจำเดือนให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานฯ

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมประจำเดือนให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติในเดือนพฤศจิกายน 2560 พร้อมทั้งอธิบาย ให้องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในเรื่องของตัวชี้วัดที่สำคัญของสำนักงานฯ

24796662 1990514994495102_6566050780319890629_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.