วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จัดขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.จ. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

25152321 1990799284466673_6603232233645993649_n24796478 1990799327800002_7812294057924683878_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.