เพียงรับ Passport ที่ซุ้มทางเข้างาน และเช็คอินพร้อมประทับตราครบทั้ง 15 จุด รับของที่ระลึกฟรี

 

ประชาชนผู้เข้าชมงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 ให้ความสนใจหนังสือเดินทาง(Passport) ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 เป็นอย่างมาก เพียงรับ Passport ที่ซุ้มทางเข้างาน และเช็คอินพร้อมประทับตราครบทั้ง 15 จุด รับของที่ระลึกฟรี แล้วพบกันที่งานค่ะ

25399045 1993745610838707_7043907545850195737_n25398834 1993746257505309_8244757164640479280_n25299546 1993747370838531_8175522334931108663_n25348419 1993747390838529_5287475152899176410_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.