สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้ประกอบการ และชาวต่างชาติ ต่อการจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2560"

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมใจแต่งกายผ้าไทย สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้ประกอบการ และชาวต่างชาติ ต่อการจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2560" ระหว่างวันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2560

25507767 1996266110586657_7077938095510510729_n25550320 1996266113919990_3169004352153208454_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.