เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและรับทราบรายละเอียดในการแข่งขันกีฬาสี

 

วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. น.ส.วรรณา แก้วบัวดี ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมาย น.ส.นุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและรับทราบรายละเอียดในการแข่งขันกีฬาสี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26220200 2001460476733887_8079943110688139445_n26169367 2001460570067211_5836808036998195738_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.