จัดประชุมประจำเดือนให้กับข้าราชการ

 

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมประจำเดือนให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติในเดือนธันวาคม 2560 พร้อมทั้งอธิบาย ให้องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

26804428 2003960839817184_419878501898692007_n26230011 2003960913150510_3010866809879852558_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.