วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

26734270 2005602606319674_8803992247252484297_n22308899 2005602669653001_1597775723755511849_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.