อยุธยายามเย็นฤดูหนาว

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 -22.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจประชาชนและผู้ประกอบการในงานอยุธยายามเย็นฤดูหนาว ณ บริเวณป้อมเพชร

26733795 2006386269574641_1718935914384477117_n26815584 2006386326241302_1853606625052472629_n26904725 2006386462907955_4947180762686172920_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.