เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ จังหวัดได้กำหนดจัดสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน โดยเป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม ให้วัดทุกวัดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ตลอดปี 2561 เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระครศรีอยุธยา เป็นประธาน

27332656 2012771745602760_6335123994069557965_n26992651 2012771768936091_945351648070406139_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.