ประชุมประจำเดือน ม.ค. 61

 

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมประจำเดือนให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติในเดือนมกราคม 2561 พร้อมทั้งอธิบายความสำคัญของตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในด้านการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงาน

27067730 2013987608814507_2366100097417230401_n27332523 2013987662147835_4374535323466477413_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.