ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐครั้งที่ 1/2561

 

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการร่วมกับ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะกรรมการจาก 14 หน่วยงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินการของเดือนมกราคม 2561 ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขของการดำเนินงานโครงการ ณ ห้องสมุดกรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

27337314 2016261328587135_1257438413098310906_n27657564 2016261381920463_3981722893419114874_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.