ลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

 

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นำทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไป เพื่อไปขยายผลต่อในหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ ณ กศน.ตำบลเสนา หมู่ 3 บ้านละมุเก่า ตำบลเสนา อำเภออุทัย และเวลา 11.15 น. หมู่ 3 บ้านกลึง ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จำนวน 396 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการอบรมตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ขณะนี้ดำเนินการอบรมแล้ว 281 หมู่บ้าน

27459510 2017000555179879_8265146724660175168_n27657256 2017000715179863_1109812344086535862_n27540785 2017025645177370_2606913644808972413_n27655385 2017025745177360_6377898645002425384_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.