อยุธยายามเย็นอินเลิฟ

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 -23.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจประชาชนและผู้ประกอบการในงาน"อยุธยายามเย็นอินเลิฟ" ณ บริเวณป้อมเพชร

27540127 2016624191884182_9072202469578701098_n27971758 2022179681328633_281331485619079674_n27972127 2022179637995304_6105073477430944910_n28167924 2022179574661977_6277000484989806354_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.