เข้าร่วมประชุมโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน

 

นจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ 
โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

27972941 2022653374614597_8492957819206647859_n28167150 2022653424614592_911400799954709512_n28166617 2022653444614590_8066936336259292032_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.