ลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

 

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายศรีเนตร ใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ นำทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ บ้านบางตะไลย์ หมู่ 5 ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองกีบม้า หมู่ 1 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ 

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไป เพื่อไปขยายผลต่อในหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น "THAI STAT" ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จำนวน 396 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการอบรมตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ขณะนี้ดำเนินการอบรมแล้ว 350 หมู่บ้าน

 

27972338 2022782057935062_6206472722723812412_n28058452 2022782091268392_4649706796479989326_n28168190 2023126027900665_551023785224169437_n27972196 2023126364567298_8771665871293378350_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.