ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไป เพื่อไปขยายผลต่อในหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น "THAI STAT" และประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บ้านหนองบัว หมู่ 5 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จำนวน 396 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการอบรมตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ขณะนี้ดำเนินการอบรมแล้ว 385 หมู่บ้าน

26731048 2026007924279142_9089839979600322807_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.