ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไป เพื่อไปขยายผลต่อในหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ ณ หมู่ 2 ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จำนวน 396 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการอบรมตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ขณะนี้ดำเนินการอบรมแล้ว 293 หมู่บ้าน

444111

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.