ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น "THAI STAT" ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น "THAI STAT" ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

28576788 2026442917568976_1347445725239869403_n28577401 2026443090902292_6372027484387626855_n28378832 2026442770902324_8079595522287984764_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.