ประชุมประจำเดือน ก.พ.61

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมประจำเดือนให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พร้อมทั้งให้องค์ความรู้การพิมพ์หนังสือราชการ

28471638 2027118224168112_8311487923073072041_n28378624 2027118137501454_4682654605280544872_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.