ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามของเจ้าหน้าที่

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
น.ส.พัทธนันท์ สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามของเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ประจำเดือนมีนาคม 2561 และเป็นการพบปะประชาชนครัวเรือนตัวอย่าง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานโครงการของสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

28472311 2027512184128716_3313544571649906004_n28379052 2027512220795379_6344704904014117001_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.