ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานการปรับปรุงแผนที่โครงการสำมะโนประชากรและการเคหะ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานการปรับปรุงแผนที่โครงการสำมะโนประชากรและการเคหะ พ.ศ. 2563 ณ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา

28795110 2031196037093664_5257585926213783820_n28782949 2031196153760319_892276861873126376_n28951583 2031196083760326_5291733829481001696_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.