ร่วมงานพบปะหารือระหว่างส่วนราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานพบปะหารือระหว่างส่วนราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "สภากาแฟแบบไม่เป็นทางการ" ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

29197164 2033508620195739_616818498460431701_n29178217 2033508676862400_5171341389786160829_n29216945 2033508703529064_6266614365793306738_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.