ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมีท่านชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี

29543043 2037724483107486_3133157504346277600_n29570679 2037724753107459_4517208260859226963_n29498147 2037724429774158_7126213516346292664_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.