ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 2

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 2 ของหมู่ที่ 2 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง ณ ศาลาวัดทอง หมู่ 1 ตำบลพระนอน ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานตรวจติดตาม ชุดที่ 3 โดยมีปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานคณะทำงานตรวจติดตาม ชุดที่ 3

29541271 2039413832938551_3382466706690846557_n29541740 2039413579605243_1967393765542402644_n29571292 2039413706271897_5579516340099524295_n29597705 2039413622938572_1494807133014343339_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.