ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ชุดที่ 3

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่างนักวิชาการสถิติปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 2 ของหมู่ที่ 4 ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลสามไถ ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานตรวจติดตาม ชุดที่ 3 โดยมีท่านปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานคณะทำงานตรวจติดตาม ชุดที่ 3

29541585 2039840246229243_1505372828680229222_n29541266 2039840456229222_2472904684505658792_n29572952 2039840336229234_4140958738011278141_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.