ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ได้แนะนำตัวในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่หรือเข้าประชุมครั้งแรก

29594487 2040404616172806_7309012442218529391_n29572602 2040404676172800_7181188426054877620_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.