ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสที่มานิเทศงานการฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ

29695021 2040408552839079_2449479029417324248_n29542245 2040408616172406_3588282247839016876_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.