ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2561 และวางแผนการปฏิบัติของเดือนเมษายน 2561 พร้อมทั้งถ่ายทอดข่าวสารจากการที่สถิติจังหวัดเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2561 และจากการประชุม Video Conference ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

29683746 2040410692838865_831314540368240379_n29683851 2040410742838860_5313721754507759646_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.