ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 2 ของหมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 2 ของหมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลแม่ลา ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานตรวจติดตาม ชุดที่ 3 โดยมีท่านปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานคณะทำงานตรวจติดตาม ชุดที่ 3

29571208 2040784066134861_8168682414869281250_n29573270 2040784102801524_3682789082861461584_n29572230 2040784129468188_2181171031962134299_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.