อบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
นายศรีเนตร ใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ อบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปฏิบัติงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะลงพื้นที่เก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 2 - 20 เมษายน 2561

29594960 2040794329467168_7769174304164424239_n29694787 2040794372800497_8404453590325570093_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.