มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

img8img12

Attachments:
Download this file (img225.pdf)img225.pdf[ ]142 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.