จัดประชุมหารือกับหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงการเน็ตประชารัฐ

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ จัดประชุมหารือกับหน่วยงาน สำนักงาน กศน.จังหวัด, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และ สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงการเน็ตประชารัฐ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

31122698 2051500321729902_3983589841077353369_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.