ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2561 และวางแผนการปฏิบัติของเดือนพฤษภาคม 2561

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2561 และวางแผนการปฏิบัติของเดือนพฤษภาคม 2561 พร้อมทั้งถ่ายทอดข่าวสารจากการที่สถิติจังหวัดเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2561

31482731 2054512381428696_3039824977353492570_n31531845 2054512344762033_3775733445934856135_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.