อบรมโครงการสำรวจการอ่านของประชากร

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
นายศรีเนตร ใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2561 ซึ่งจะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2561

31564189 2054600394753228_4850801593173268415_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.