เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการทั้งส่วนบุคคลและนิติบุคคลเพื่อสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561 ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561

31911894 2055900147956586_6330457691776876544_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.